Welkom


Sinds 2010 voert Ter-Zake.nu secretariële- en ondersteunende taken uit, voortvloeiende uit
de Wet verbetering Poortwachter, voor zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen.


Ter-Zake.nu is ervaren in het begeleiden van organisaties bij het opbouwen
van verzuimmanagement systematiek en in het ondersteunen in werkzaamheden
betreffende het te voeren verzuimbeleleid.


Professionele ondersteuning op management niveau